Succesvolle stappen naar duurzame kleding en textiel

Draag bij aan de verduurzaming van de
Nederlandse textiel- en kledingsector
 
LEES MEER >

Verduurzaming van de textiel- en kledingsector

Samenwerken aan het creëren van meerwaarde voor jezelf, voor elkaar en aan
een betere en duurzame maatschappij. Dat is waar het Plan van Aanpak voor
staat: het ondersteunen van initiatieven en bereidwilligheid voor en van
bedrijven om aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Tien thema's

Het Plan van Aanpak richt zich op tien verschillende thema’s.
Deze tien thema’s zijn specifiek voor de textiel- en kledingsector. 

Activiteiten

 

Actueel

Samen werken is ons motto. Dit geldt zeker ook voor GIDRD; samen werken in alle geledingen van de distributiekolom. 

Hendrik Stiksma, TRICORP

 

Wie doen er mee?

Al meer dan 120 bedrijven hebben het Plan van Aanpak ondertekend!

Bekijk de volledige lijst van ondertekenaars >