Activiteiten


Project Kinderarbeid Turkije
Wat: Onderzoek naar het verkrijgen van inzicht in het al dan niet voordoen van
kinderarbeid in de diepere schakels van de keten in Turkije.

Doel: Het doel van het project is om de aanwezigheid, de omvang en het risico op
kinderarbeid en andere arbeidsvraagstukken langs de upstream cotton supply
chain inzichtelijk te maken, te begrijpen én om (gezamenlijk) tot verbeteringen
te komen.

Inhoud: Het project brengt de keten van deelnemende bedrijven die produceren in Turkije
in kaart. Het is wenselijk dat er zoveel mogelijke bedrijven die in Turkije actief
zijn meedoen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter we de situatie in Turkije
in beeld krijgen en gezamenlijk actie kunnen nemen. Het is daarbij van belang
om de volledige medewerking van Turkse leveranciers te krijgen. Het zoeken naar
oplossingen zal worden gedaan vanuit een multistakeholder aanpak.
 
Voor wie: Bedrijven die actief zijn in Turkije en inzicht willen in de diepere schakels van de
keten.

Kosten: € 6.000 per deelnemend bedrijf.

Meer info: Voor een uitgebreidere omschrijving en aanmelding voor het project kinderarbeid
in Turkije, klik hier.
 
Doe mee