Activiteiten


Workshop Duurzaamheid voor de Mode-Detailhandel

Wat: De productie van kleding en textiel wordt regelmatig in verband gebracht met
duurzaamheidproblemen zoals kinderarbeid, lage lonen, onveilige fabrieken, het
gebrek aan dierenwelzijn, etc. Pittige uitdagingen, maar welke rol speelt de kleine
en middelgrote modedetaillist hierin? Hoe groot is jouw impact en vooral jouw invloed? Wat
kun je doen om de duurzaamheid van jouw winkel(s) en de producten die je verkoopt
te vergroten? En hoe gaan duurzaamheid en de winstgevendheid van het bedrijf hand
in hand?

Doel: Doel van de workshop is eigenaren en het personeel van de kleine en middelgrote
modedetaillisten voor te lichten en te inspireren op het gebied van duurzaamheid en
mode. Tijdens de regionale workshops worden problemen en oplossingen besproken en worden deze getoetst aan jouw specifieke praktijksituatie. Er ontstaat daardoor een concreet plan met mogelijke acties en perspectief voor jouw onderneming.

Inhoud: De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten van drie dagdelen. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten zijn onderwerpen behandeld zoals sociale problemen en arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn. De derde en laatste bijeenkomst wordt georganiseerd op 16 februari van 18.00 tot 21.00 uur, bij Cocomat te Arnhem. Het onderwerp van deze laatste bijeenkomst is 'Verduurzamen van de eigen (virtuele) winkel en lokale impact/betrokkenheid'. 

Naast kleding speelt jouw winkel en positie in de wijk, dorp of stad ook een belangrijke rol in duurzaamheid. We zullen hier ingaan op zaken als duurzaam winkelontwerp, energiebesparing en het gebruik van groene energie, verpakkingsmateriaal en draagtassen en andere praktische en vernieuwende zaken. Zaken die duurzaam zijn, maar tevens traffic genereren. We zullen hier ook de positieve rol bespreken die je kunt vervullen in jouw gemeenschap via samenwerking met andere winkeliers, scholen, de gemeente, sociale media, en andere partijen. 

Doelgroep: Eigenaren en personeel van kleine en middelgrote modedetaillisten. Zowel
“traditionele” winkeliers als webshops zijn uitgenodigd.

Kosten: De kosten van de totale training bedragen € 49 per persoon.

Meer info: Voor aanmelding voor de derde en laatste bijeenkomst van de workshop Duurzaamheid voor de Mode-Detailhandel, neem contact op met Femke den Hartog.

Doe mee