Actueel

Blijf op de hoogte van de resultaten en het laatste nieuws van het Plan van Aanpak.

Gerecyclede handoeken en overalls

In januari 2014 is een uniek project van start gegaan met als MVO doelstelling het leveren van een significante bijdrage aan het verminderen van de grote textiele afvalberg. Het ging om pilot voor een aanbesteding waarbij gerecyclede textiel content in de gevraagde producten werd geëist. Uitdaging voor de markt was om een innovatieve producten te offreren die naast de eis voor gerecycled content ook aan de hoge kwaliteitseisen van Defensie voldeed. Hierbij is intensief samengewerkt tussen vertegenwoordigers van diverse departementen (MinDef/IenM/BZK) voor (technische ) kennisdeling en borging en het consulteren en stimuleren van de marktpartijen. De uitkomsten zijn uniek en genieten de enorme (inter-)nationale belangstelling.

Op 15  juni 2016 werden bij het KPU-bedrijf in Soesterberg tijdens een feestelijke bijeenkomst de contracten ondertekend. Defensie sluit met twee leveranciers  een contract, de firma Jules Clarysse NV en de firma Seyntex NV, beiden uit België. Bij de ontwikkeling en productie van de handdoeken zijn ook Nederlandse partijen betrokken namelijk Texperium, Van Scherpenzeel en Frankenhuis. De minimumeis was 10% gerecyclede content. De winnende bedrijven  leveren echter meer. Er worden 50.000 witte en groene handdoeken geleverd met 36%  gerecyclede content geleverd en ca 53.000 groene overalls met 14% gerecyclede content. De gerecyclede content is in beide gevallen afkomstig van postconsumer textielmateriaal.

Deze pilot past in het streven van de rijksoverheid om via de Categorie Bedrijfskleding Rijk een bijdrage te leveren aan Circulaire Economie in de textiel.  Meer informatie daarover is hier te vinden:

of www.youtube.com/watch?v=1nhVKqTGBPo (engelstalig)