Over ons


Organisatie

Initiatief

Textiel- en kledingbedrijven worden dagelijks geconfronteerd met sociale vraagstukken en milieukwesties. Denk aan leefbaar loon, het gebruik van duurzame grondstoffen en veilige en gezonde werkplekken voor werknemers. Uitdagingen die te groot zijn voor individuele bedrijven. Daarom maakte de textiel- en kledingsector - in dialoog met haar stakeholders - het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector (vanaf hier het Plan van Aanpak).

In juni 2013 is het Plan van Aanpak aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mevrouw Ploumen aangeboden. Onder begeleiding van de brancheorganisaties werkt de sector hard aan de verduurzaming van de textiel- en kledingketen.

Het Plan van Aanpak helpt bedrijven om concrete verbeteringen te realiseren op tien thema’s. Deze tien thema’s zijn specifiek voor de textiel- en kledingsector. De 120 ondertekenaars (Nederlandse textiel- en kledingbedrijven) bundelen hun krachten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid om de doelstellingen voor de thema’s te realiseren. Bekijk hier alle activiteiten en projecten die aangeboden worden in het Plan van Aanpak.

Eigenaren van het Plan van Aanpak zijn de drie Nederlandse brancheorganisaties Inretail, Modint en VGT. Bij het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak zijn ook stakeholders (maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheden) betrokken. Om resultaat te bereiken is samenwerking noodzakelijk.

Geschiedenis

Directe aanleiding voor dit plan is de Motie Braakhuis c.s. van april 2012, waarin de Tweede Kamer oproept om kinderarbeid uit te bannen en openbaarheid van de productieketen van kleding wettelijk af te dwingen. Die zomer besloot de sector om zelf een Plan van Aanpak op te stellen. Dit voornemen werd in december 2012 gedeeld met de Tweede Kamer. In het voorjaar van 2013 brachten een aantal rampen in de textielsector - waaronder het instorten van de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh - de urgentie van het plan pijnlijk onder de aandacht. In juni 2013 werd het plan aan minister Ploumen aangeboden en in januari 2014 ging het Plan van Aanpak van start.

De OESO-richtlijnen en het Ruggie-raamwerk zijn leidend voor het Plan van Aanpak. Wij zijn transparant over de doelen die we als sector willen behalen. Per thema zijn doelen, verantwoordelijken en deadlines benoemd. Bij het opstellen en uitvoeren van het plan zijn onze stakeholders betrokken.