Aanleiding

Textiel- en kledingbedrijven worden geconfronteerd met sociale vraagstukken en milieukwesties. Denk aan leefbaar loon, het gebruik van duurzame grondstoffen en veilige en gezonde werkplekken voor werknemers. Uitdagingen die te groot zijn voor individuele bedrijven om aan te pakken. Daarom maakte de textiel- en kledingsector - in dialoog met haar stakeholders - het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector. Daarin staat welke kwesties de aandacht vragen en hoe bedrijven daaraan kunnen werken. 

Thema's

 • Due Diligence & Inkooppraktijk

  Meer inzicht krijgen in risico's in de productieketen en manieren om de risico’s te verminderen.

 • Circulaire economie

  Zorgen dat gerecycled materiaal gebruikt wordt in nieuwe producten om de textielketen circulair te maken.

 • Communicatie

  Goede communicatie over duurzaamheid in de winkel en webshops, die aansluit op de vragen van consumenten.

 • Gebonden arbeid

  Werken aan een aanpak tegen gedwongen arbeid en gerelateerde arbeidsrechtenschendingen in de Zuid-Indiase spinnerijen (de ‘Amsterdam coalition’).

 • Grondstoffen

  Stap voor stap duurzamere grondstoffen in de collecties gebruiken.

 • Kinderarbeid

  Het opsporen en gezamenlijk aanpakken van kinderarbeid in de textielketen.

 • Leefbaar loon

  Bevorderen van een leefbaar loon en het ontwikkelen van een concrete methodiek waar bedrijven mee aan de slag kunnen.

 • Bevorderen sociale dialoog

  Het bewerkstelligen van een gezonde dialoog tussen werknemers en in kledingfabrieken waar Nederlandse retailers produceren. Er is een pilot opgestart in Turkije, die als case in de toekomst verder uitgerold kan worden.

 • Veilige en gezonde werkplek

  Het bevorderen van een veilige en gezonde werkplek voor werknemers (het ‘Bangladesh akkoord’).

 • Water, chemicaliën en energie

  Werken aan heldere en meetbare milieudoelen voor de productie van textiel.

Stakeholderdialoog

Het Plan van Aanpak is opgesteld door de branche organisaties in dialoog met verschillende stakeholders: de overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Zij signaleren knelpunten en geven adviezen om de omstandigheden in de sector structureel te verbeteren. Een aantal van deze stakeholders is ook actief in uitvoering van het Plan van Aanpak.

Lees meer >

Wie doen er mee?

Al meer dan 120 bedrijven hebben het Plan van Aanpak ondertekend!

Bekijk de volledige lijst van ondertekenaars >

WE Fashion ziet veel voordelen in een gezamenlijke aanpak van uitdagingen in de toeleveringsketen. Door samen te werken kunnen we grotere stappen maken en onze kennis verrijken. Great things happen when we get together!

Marijke Willemsen, WE Fashion