Uitdaging van de sector


Gebonden arbeid

Aanpak

Gebonden arbeid is een fenomeen dat onder andere in Zuid-India voorkomt: vrouwen moeten onder dwang in spinnerijen werken om hun bruidschat bij elkaar te verdienen. In de praktijk kom dit neer op slavernij-achtige toestanden, waar vrouwen geen enkele rechten hebben en onder ernstige misstanden moeten werken. Bewustwording over dit fenomeen en het bundelen van wereldwijde expertise is nodig om deze problematiek aan te pakken. De sector heeft zich via het Plan van Aanpak  als doel gesteld om de situatie van vrouwen in de Indiase textielsector te verbeteren. Hoe? Door zich aan te sluiten bij een internationale coalitie om dit probleem door NGO’s, overheden en producerende brands c.q. retailers te adresseren bij fabrikanten, maar ook door zich aan te sluiten bij hun overheid en door te werken met lokale ngo’s aan gepaste oplossingen.

Uitdaging

Enkele grote kledingbedrijven, NGOs en multi-stakeholderinitiatieven werken samen aan een aanpak van gedwongen arbeid en gerelateerde arbeidsrechtenschendingen in de Zuid-Indiase spinnerijen (de ‘Amsterdam coalition’). 

Resultaten tot nu toe

In 2014 verscheen het rapport "Flawed fabrics" waarin ernstige mensenrechten- en arbeidsrechtenschendingen worden beschreven bij meisjes en jonge vrouwen die werkzaam zijn in de textielindustrie in Tamil Nadu, Zuid-India. 

Tijdens het GIDRD congres op 30 oktober 2014 gaf het Ethical Trading Initiative (ETI) tijdens de breakoutsessie namens de werkgroep Gebonden Arbeid een presentatie over het TNMS programma. De presentatie kunt u hier bekijken.

Deelnemers

  • Inretail
  • Modint 
  • VGT
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Landelijke India Werkgroep
  • O'Neill
  • Solidaridad