Uitdaging van de sector


Bevorderen sociale dialoog

Aanpak

Het verbeteren van werkomstandigheden op de werkvloer begint door werknemers en werkgevers met elkaar in gesprek te laten gaan over arbeidsomstandigheden. Het thema ‘Bevorderen sociale dialoog’ focust zich op het opstarten van de dialoog in kledingfabrieken in Turkije.  Het stimuleren van onderlinge samenwerking  tussen (inter)nationale vakbonden en werkgevers parallel hieraan heeft een positieve uitwerking op deze dialoog.

Uitdaging

Een goede relatie tussen werkgever en  werknemer bevordert de productiviteit in een bedrijf.  Het ontbreken van een goede dialoog houdt misstanden in stand, wat kan leiden tot gevaarlijke  situaties. Het stimuleren en openen van de dialoog draagt bij aan het verbeteren van de werkomstandigheden. FNV en de Fair Wear Foundation hebben inmiddels twee succesvolle conferenties georganiseerd op dit vlak. 

Resultaten tot nu toe

Met FNV als leidende partij heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over vakbondsamenwerking met de drie Turkse vakbonden. BSCI levert een financiële bijdrage. 

Met de Fair Wear Foundation als leidende partij wordt een bijeenkomst georganiseerd voor fabriekseigenaren. De leden van Modint en BSCI hebben adressen van hun Turkse leveranciers aangeleverd. 

Op dit moment is het vinden van financiering voor vervolg de uitdaging. Er zal een werkgroepbijeenkomst worden gepland om de vervolgstappen te bespreken na de bijeenkomst voor fabriekseigenaren. Als fabriekseigenaren betrokken worden, moet hen een goede follow up geboden worden. Hier wordt hard aan gewerkt. 

Deelnemers

  • Inretail
  • Modint
  • VGT
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • BSCI
  • Fair Wear Foundation
  • FNV
  • Noppies
  • WE