Uitdaging van de sector


Stakeholderdialoog

Het Plan van Aanpak is opgesteld door de branche organisaties in dialoog met verschillende stakeholders: de overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Zij signaleren knelpunten en geven adviezen om de omstandigheden in de sector structureel te verbeteren. Een aantal van deze stakeholders is ook actief in uitvoering van het Plan van Aanpak.

Overzicht van de Stakeholders: 

CNV Internationaal,  Fair Wear Foundation, FNV Mondiaal, Initiatief Duurzame Handel, International Apparel Federation, Landelijke India Werkgroep, MADE-BY, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van SZW, Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, MVO Nederland, Noble Archievers/BSCI, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving, Schone Kleren Campagne, Schuttelaar & Partners, Solidaridad, SOMO, St. Onderzoek Multinationale Ondernemingen, St. Terre des Hommes Nederland, Stichting Viervoeters, Sustainable Apparel Coalition, UNICEF Nederland.

Overzicht van de agendaleden: 

Berenschot International Solutions, CBI, GoedeWaar.NL, Greenpeace Nederland, Milieu Centraal, Nederlands Water Partnership, Rank a Brand, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Sociaal Economische Raad

Elk kwartaal wordt een stakeholderdialoog georganiseerd waarin de voortgang en alle ontwikkelingen worden besproken. Bekijk hieronder de verslagen van de verschillende stakeholderdialogen: