Uitdaging van de sector


Veilige en gezonde werkplek

Aanpak

Sinds mei 2013 bestaat het Accord on Fire and Building Safety Bangladesh. Bedrijven vanuit de hele wereld sloten zich hierbij aan, ook Nederlandse bedrijven. Het Plan van Aanpak ondersteunt en leert van het Bangladesh Accord, om zo mee te werken aan het creëren van een veilige en gezonde werkplek in onder andere Bangladesh.

Uitdaging

Rampen als de instorting van het Rana Plaza in Bangladesh staan de meesten nog vers in het geheugen. Dergelijke rampen laten zien dat er structureel iets niet klopt in de (productie)keten. Actie is nodig: actie van alle schakels uit de textiel- en kledingsector, ook in Nederland.

Doel van het Plan van Aanpak is dat alle Nederlandse kleding- en textielbedrijven het Accord on Fire and Building Safety Bangladesh tekent. Maar tekenen is niet genoeg, ook inzicht geven in het inkoopvolume van de ondertekenende partijen is van belang. Om ervoor te zorgen dat meer bedrijven het Accord tekenen moet de informatievoorziening verbeteren en moet er helderheid ontstaan over de consequenties van het ondertekenen van het Accord. Mogelijke twijfels moeten weggenomen worden en kleine bedrijven hebben specifieke zorg nodig.

Resultaten tot nu toe

De ‘lessons learned’ van het Accord zijn vertaald naar andere landen en andere thema’s. Voor meer informatie neem contact op met wintermans@modint.nl

Deelnemers

 • Inretail
 • Modint
 • VGT
 • DPDB
 • FNV Mondiaal
 • G-Star
 • JOG Group B.V.
 • Miller B.V.
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Schone Kleren Campagne
 • The Bangladesh Accord
 • Tricorp
 • Yongo Europe