Meest gestelde vragen


Deelnemen

Hoe kan ik deelnemen aan het Plan van Aanpak?

Neem contact op met jouw brancheorganisatie (Inretail, Modint of VGT).

Ben je niet aangesloten bij een van deze brancheorganisaties? Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat wordt er van een deelnemer/ondertekenaar verwacht?

Meedoen betekent investeren in duurzaamheid en de toekomst van je bedrijf. Op die manier lever je ook een bijdrage aan de noodzakelijke verbeteringen binnen de sector en kan je leren van ervaringen van anderen of samenwerken in projecten. Meedoen betekent dat je zelf in actie komt. Dat vraagt tijd van jezelf, jouw personeel en een  financiële bijdrage voor hulp van ons bij de verduurzaming van jouw bedrijf.

Wie kunnen  deelnemer of ondertekenaar worden?

Merken, retailers, warenhuizen, detaillisten en producenten in de textiel- en kledingsector.

Ik ben actief in de schoenensector, kan ik dan ook deelnemen?

Jazeker! Ondanks dat het Plan van Aanpak zich primair richt op kleding en textiel, kan je ook als schoenenretailer of schoenenproducent aansluiten.

Wie doen er nu al mee aan het Plan van Aanpak?

Ruim 120 bedrijven hebben het Plan van Aanpak ondertekend. Bijna 70 bedrijven en stakeholders, die gezamelijk de helft van de kleding markt in Nederland vertegenwoordigen, zijn actief geworden op een thema en leveren een bijdrage. Bedrijven kunnen nog steeds het Plan van Aanpak ondertekenen. Je kunt je ook inzetten voor een specifiek thema, neem hiervoor contact op met jouw branchevereniging. Dit zijn de ondertekenaars.

Plan van aanpak en toekomst

Wat is het Plan van Aanpak?

Het 'Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse Textiel- en Kledingsector' is ontwikkeld voor en door de textiel- en kledingindustrie en heeft als doel het verduurzamen van textiel- en kledingindustrie. De activiteiten richten zich op de gehele productieketen. Het daagt deelnemers uit naar vermogen mee te doen en te werken aan verduurzaming. In ieder geval binnen het eigen bedrijf, maar waar dat zinvol is ook door samen te werken. Eigenaren van het Plan van Aanpak zijn de drie Nederlandse brancheorganisaties op het gebied van textiel en kleding, Inretail, Modint en VGT. Er zijn tien thema’s, waaraan in 2015 onder leiding van Jolande Sap en MVO Nederland is gewerkt. Er zijn al verschillende trainingen en projecten beschikbaar waar textiel- en kledingbedrijven aan mee kunnen doen om te verduurzamen. 

Wat zijn de vervolg stappen van het Plan van Aanpak?

Op dit moment onderhandelen de overheid, de branches en verschillende maatschappelijke organisaties en de bonden over een IMVO convenant (Internationaal MVO). Het convenant bouwt voort op de ideeën uit het Plan van Aanpak. De SER begeleidt dit proces. Zodra er meer duidelijkheid is zal er hier op deze website meer over worden gecommuniceerd.   

Algemeen

Wat betekent duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling, duurzaam, duurzaamheid: allemaal termen die in onze visie hetzelfde betekenen. Voor ons betekent het: “Ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen”. Deze betekenis is afgeleid van de bekende Brundtland definitie. Duurzaamheid staat voor werken aan structurele veranderingen zodat alle mensen voldoende mogelijkheden hebben voor een leefbaar bestaan, met zorg voor het milieu en aandacht voor het welzijn van dieren. Dat geldt voor ons hier en nu, maar ook voor mensen daar en later. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is hierin een veel gehoorde term en gaat over het toepassen van duurzame ontwikkeling in een commerciële omgeving. Zowel duurzaamheid als MVO zijn geen eenvoudige onderwerpen om ter sprake te brengen. Het helpt om duurzaamheid of MVO persoonlijk te maken.

Wat wordt verstaan onder MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een speerpunt voor de Nederlandse textiel- en kledingsector. Steeds meer bedrijven zien MVO als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering en een voorbereiding op de toekomst.

Ondernemers worden dagelijks geconfronteerd met sociale vraagstukken en milieukwesties. Denk aan leefbaar loon, circulair ondernemen en veilige en gezonde werkplekken voor werknemers. Uitdagingen die te groot zijn voor individuele bedrijven. Daarom maakte de textiel- en kledingsector - in dialoog met haar stakeholders - het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector.

Transparantie, wat wordt daarmee bedoeld?

Met transparantie wordt bedoeld dat je inzicht geeft in jouw bedrijfsvoering en keten. Dus dat je weet waar jouw producten vandaan komen. Dat je weet en laat zien wat de omstandigheden zijn voor mens, dier en milieu tijdens het gehele productieproces.

De roep om transparantie vormt mede de basis van het Plan van Aanpak. Een transparante sector worden is een initiatief van de sector zelf en zeker geen gemakkelijke opgave. Maar iedere stap die we zetten helpt om de transparantie te vergroten. Een eerste stap is vaststellen waar jij je bevindt in de textiel- en kledingketen.

Wat zijn de belangrijkste productielanden voor de Nederlandse sector?

De vier belangrijkste productielanden voor de Nederlandse markt zijn China, India, Bangladesh en Turkije.

Wat is Due Diligence?

Due Diligence is een onderzoek naar voorwaarden die gesteld worden aan leveranciers en producenten. Om te weten of bedrijven voldoen aan deze voorwaarden, bijvoorbeeld ILO-normen of bepaalde milieueisen, moeten bedrijven een controle uitvoeren, oftewel aan due diligence doen. Daarbij kijk je niet alleen of je voldoet aan de opgelegde normen, maar ook waar verbetering mogelijk is, zowel bij afnemers als bij producenten.

In de werkgroep Due Diligence & Inkooppraktijk zoeken we naar praktische manieren om due diligence uit te voeren.